Stropy TERIVA 8,0

Stropy TERIVA 8,0 są przeznaczone do stosowania w obiektach budowlanych, w których obciążenie charakterystyczne równomiernie rozłożone ponad ciężar własny konstrukcji stropu nie przekracza 8,0 kN/m2.

WŁAŚCIWOŚCI:

  • rozpiętość modularna stropu TERIVA 8,0 — 2,40 – 7,20 m z odstopniowaniem co 0,20m;
  • rozstaw osiowy belek — 450 mm;
  • wysokość konstrukcyjna stropu — 340 mm;
  • grubość nadbetonu — 40 mm;
  • zużycie pustaków — 9,3 szt./m2 stropu;
  • zużycie belek — 2,22 m/m2 stropu;
  • masa 1 m2 stropu — 400 kg;
  • izolacyjność akustyczna — strop powinien spełniać wymagania określone w normie PN-B-02151-3:1999;W budownictwie ogólnym doboru podłóg należy dokonywać na podstawie “Katalogu rozwiązań podłóg dla budownictwa mieszkaniowego i ogólnego
  • klasa odporności ogniowej stropów TERIVA 8,0 wynosi REI 60, przy otynkowaniu dolnej powierzchni tynkiem cementowo-wapiennym grubości 15 mm; odporność ogniowa stropów może być zwiększona przez zastosowanie innego wykończenia dolnej powierzchni lub specjalnych zabezpieczeń;
  • opór cieplny stropów TERIVA 8,0, bez warstw wykończeniowych, wynosi 0,39 m2K/W.