Stropy TERIVA 4,0/1

Stropy TERIVA 4,0/1 są przeznaczone do stosowania w obiektach budowlanych, w których obciążenie charakterystyczne równomiernie rozłożone ponad ciężar własny konstrukcji stropu nie przekracza 4,0 kN/m2.

WŁAŚCIWOŚCI:

 • rozpiętość modularna stropu TERIVA 4,0/1 — 2,40 – 7,20 m z odstopniowaniem co 200mm;
 • rozstaw osiowy belek — 600 mm;
 • wysokość konstrukcyjna stropu — 240 mm;
 • grubość nadbetonu — 30 mm;
 • zużycie pustaków — 6,7 szt./m2 stropu;
 • zużycie belek — 1,67 m/m2 stropu;
 • masa 1 m2 stropu — 268 kg;
 • izolacyjność akustyczna — strop powinien spełniać wymagania określone w normie PN-B-02151-3:1999; w budownictwie mieszkaniowym na stropach należy stosować:
 • przy standardzie akustycznym podstawowym – podłogi pływające klasy PPn-23 według Instrukcji ITB Nr 369/2002,
 • przy standardzie akustycznym obniżonym – podłogi dowolne.
 • W budownictwie ogólnym doboru podłóg należy dokonywać na podstawie “Katalogu rozwiązań podłóg dla budownictwa mieszkaniowego i ogólnego”.
 • klasa odporności ogniowej stropów TERIVA 4,0/1 wynosi REI 60, przy otynkowaniu dolnej powierzchni tynkiem cementowo-wapiennym grubości 15 mm; odporność ogniowa stropów może być zwiększona przez zastosowanie innego wykończenia dolnej powierzchni lub specjalnych zabezpieczeń;
 • opór cieplny stropów TERIVA 4,0/1, bez warstw wykończeniowych, wynosi 0,37 m2K/W.