Pustak ścienny typ SM-P

WŁAŚCIWOŚCI


Wytrzymałość na ściskanie: średnia - 3,5 N/mm2( I do pow. kładzenia, podstawy o wym. 395x192 cały element), (Kat. II)
Wytrzymałość spoiny (wg PN-EN 998-2: 204 zał. C):

0,15 N/mm2 dla zapraw ogólnego stosowania zapraw lekkich
0,30 N/mm2 dla zapraw do cienkich spoin
Absorpcji wody: nie eksponować na zewnątrz.

Współczynnik dyfuzji pary wodnej: 5/15 ( wg PN-EN 1745:2004 )

Izolacyjność od bezpośrednich dźwięków powietrznych:

gęstość brutto: 1160 kg/m3 w stanie suchym
gęstość netto: 1500 kg/m3 w stanie suchym
objętościowy udział procentowy drążeń pustaka: 22,0%
Stabilność wymiarów: rozszerzalność pod wpływem wilgoci: WUN

Ekwiwalentny współczynnik przewodzenia ciepła: 10 dry = 0,40 (W/m K)

Trwałość: odporny na zamrażanie-odmrażanie, 10 cykli wg PN-B-19307:2004

 Nazwa produktu  Długość L[mm] Szerokość A[mm]  Wysokość H[mm]  Waga [kg/szt]   Ilość sztuk na palecie
Pustak ścienny typ SM-P  390  190  190  14  72