cem1Cement NIEBIESKI

Cement portlandzki popiołowy EN 197-1 CEM II/B-V 32,5 R
Uniwersalny cement do prac remontowo-budowlanych takich jak wylewki podłogowe, roboty murarskie i tynkarskie. Z uwagi na zawartość krzemionkowego popiołu lotnego charakteryzuje się ciemną barwą.

Właściwości

Umiarkowana wytrzymałość wczesna (po 2 dniach) i normowa (po 28 dniach)
Bardzo dobra więźliwość wody w zaprawach i betonach
Bardzo dobra urabialność zapraw i mieszanek betonowych
Wydłużony czas przerobu zapraw i betonów
Obniżone ryzyko pojawienia się rys skurczowych

Zastosowanie

NIEBIESKI to uniwersalny, wysokiej jakości cement, do prowadzenia podstawowych prac budowlanych, który doskonale sprawdza się jako składnik:
zapraw murarskich do wznoszenia ścian konstrukcyjnych i działowych budynku
zapraw tynkarskich stosowanych na zewnątrz i wewnątrz obiektu
betonów do wykonywania: ław fundamentowych, stropów, wieńców i nadproży, schodów i innych elementów konstrukcyjnych budynku
wylewek podłogowych (gładzi cementowych, jastrychów)
podsypek cementowo-piaskowych do stabilizacji i podbudów pod nawierzchnie z kostki i płyt chodnikowych
chudego betonu na podbudowy
betonów do produkcji drobnowymiarowych prefabrykatów betonowych takich jak; bloczki fundamentowe i ścienne, pustaki itp.