cem2Cement CZERWONY

Cement portlandzki EN 197-1 – CEM I 42,5 R
Doskonały cement do prefabrykacji i prac remontowo-budowlanych zwłaszcza w okresie obniżonych temperatur.
cement czerwony workowany

Właściwości

Bardzo wysoka wytrzymałość wczesna (po 2 dniach) i normowa (po 28 dniach)
Niewielki przyrost wytrzymałości w dłuższym okresie dojrzewania
Przyspieszony czas wiązania
Wysokie ciepło uwodnienia (wydzielane podczas wiązania i twardnienia cementu)
Dobra więźliwość wody w zaprawach i betonach
Dobra urabialność mieszanek betonowych i zapraw
Możliwość stosowania w obniżonej temperaturze otoczenia

Zastosowanie

Cement CZERWONY to wysokiej jakości, efektywne spoiwo, które doskonale sprawdza się przy wykonywaniu mieszanek betonowych i zapraw z przeznaczeniem dla:
Elementów konstrukcyjnych i niekonstrukcyjnych budynku w tym m.in.: fundamenty, ściany, stropy, nadproża, wieńce, schody, tarasy, posadzki, wylewki i gładzie cementowe
Produkcji drobnowymiarowych prefabrykatów betonowych takich jak; bloczki fundamentowe i ścienne, płytki chodnikowe, kostka brukowa, elementy ogrodzeń itp.
Prac murarskich i tynkarskich (zaprawy cementowe i cementowo – wapienne)