Bloczki fundamentowe

OPIS

Bloczki betonowe fundamentowe są materiałem wykorzystywanym do budowy ław fundamentowych, ścian piwnic jak również podmurówki różnego typu np. pod ogrodzenia.

Bloczki betonowe stosuje się do murowania elementów, dla których ważna jest wytrzymałość natomiast parametrem mniej istotnym jest izolacja termiczna.

Materiał: beton klasy C16/20
Metoda produkcji: wibroprasowany

WŁAŚCIWOŚCI

Wytrzymałość na ściskanie: średnia - 17,5 N/mm2
( I do pow. kładzenia, podstawa o wym. 385x250 cały element), (Kat. II)
Wytrzymałość spoiny: 0,15 N/mm2 (wg PN-EN 998-2:2004 zał. C)
Zawartość aktywnych soli rozpuszczalnych: WUN(SO)
Reakcja na ogień: Euroklasa A1
Absorpcja wody: do 4,5 g/m2 x s
Współczynnik dyfuzji pary wodnej: 5/15 ( wg PN-EN 1745:2004)
Izolacyjność od dźwięków powietrznych: gęstość brutto: 2055 kg/m3
Stabilność wymiarów: rozszerzalność pod wpływem wilgoci: WUN

Ekwiwalentny współczynnik przewodzenia ciepła: λ 10 dry = 1,19 (W/m K)
Trwałość: odporny na zamrażanie-odmrażanie, 20 cykli wg PN-B-19306:2004
 Nazwa produktu  Długość L[mm] Szerokość H[mm]  Wysokość A[mm]  Waga [kg/szt]   Ilość sztuk na palecie
 Bloczek betonowy fundamentowy  300  240  120  19  81
 Bloczek betonowy fundamentowy  380  250  120  24  60
 Bloczek betonowy fundamentowy  380  240  120  23  60